•   info@struktura.sk   •   0903 685 236   •

O firme

• Poskytujeme služby v oblasti architektúra a projekty stavieb.

Spoločnosť Struktura, s.r.o. úspešne funguje od roku 2009 a jej vzniku predchádzali dlhoročné bohaté skúsenosti zakladajúcich členov v širokom spektre tohto odvetvia. Dostanete vysokú kvalitu služieb a ústretový profesionálny prístup za primeranú cenu.

• Tvoríme architektúru pre ľudí, v súlade s princípmi navrhovania dobrých stavieb.

Funkcia a účel stavby sú jej základné parametre, ktoré zladíme a prispôsobíme prostrediu stavby. Využijeme všetky výhody lokality a minimalizujeme jej nevýhody.

• Know-how a systém našej práce ponúka zaujímavé výhody.

• Úspora nákladov stavby
• Kvalita projektov, ktorá je predpokladom dobrej realizácie
• Optimalizácia stavebno-technických riešení
• Maximálne efektívne využitie plôch a priestorov


• Hlavnými zásadami našej tvorby je:

• Splnenie predstáv a požiadaviek investora
• Kreativita, funkčnosť a účelnosť architektúry
• Energetická efektívnosť stavieb
• Efektívne vynaloženie prostriedkov investora