•   info@struktura.sk   •   0903 685 236   •

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia pomáha upresniť a zhmotniť Vaše predstavy a predurčuje ďalšie fázy projektu. Slúži tiež na predbežné konzultácie s úradmi resp. prezentáciu zámeru, a aj ako podklad na vypracovanie ďalších častí projektovej dokumentácie.

Počas priebežných konzultácií si vyberáte z rôznych variantov možného riešenia stavby, a tak vytvoríme pre Vás optimálne dispozičné a technické riešenie stavby presne na mieru.

Vizualizácie Vám poskytnú jasnú predstavu o stavbe a jej detailoch a v projekte pre stavebné povolenie sa tak vyhnete zbytočným zmenám. Ak máte už dostatočne presnú predstavu o dome a dispozícii, architektonická štúdia nemusí byť spracovaná.

• Architektonická štúdia - Obsah:

• Základné údaje o stavbe, plošné a objemové bilancie
• Architektonické a urbanistické riešenie
• Základné konštrukčné a technické riešenie
• Koordinačná situácia
• Pôdorysy podlaží, rezy a pohľady
• Vizualizácie


• Architektonická štúdia - Cena:

Cena za štúdiu rodinného domu je 15 €/m2 predpokladanej úžitkovej plochy, minimálne však 1500,- Eur.
Uvedené sú orientačné ceny služieb. Podľa presnej špecifikácie stavby poskytujeme klientom presnú cenovú ponuku alebo individuálne zľavy, informujte sa preto ohľadom cenovej ponuky na mieru. Pre iné druhy stavieb je cena stanovená dohodou, na základe rozsahu a požiadaviek klienta.