•   info@struktura.sk   •   0903 685 236   •

Digitalizácia stavebnej dokumentácie

Poskytujeme túto službu po našich skúsenostiach so stavom dokumentácie väčšiny starších občianskych aj priemyselných objektov. Dokumentácia týchto objektov je často neudržiavaná, neaktuálna, a nezriedka už ani neexistuje. Zabezpečíme zameranie objektov a aktualizáciu resp. digitalizáciu ich dokumentácie.

Pre prevádzku objektov a priemyselných objektov ani nehovoriac, je nevyhnutné mať k dispozícii kompletnú a aktuálnu dokumentáciu v elektronickej forme. Takáto dokumentácia slúži potom ako nevyhnutný podklad pre rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné úpravy objektov, ale aj pre potreby auditov a znaleckých posudkov pri predaji.