•   info@struktura.sk   •   0903 685 236   •

Štúdia uskutočniteľnosti

Každý väčší investičný zámer v stavebníctve čaká ťažká skúška na trhu nehnuteľností a preto tajomstvom kvalitného a úspešného investičného projektu je štúdia uskutočniteľnosti, resp. dokumentácia pre investičný zámer.

Je určená na definovanie koncepcie všetkých kľúčových oblastí projektu a na analýzu jeho rizík a realizovateľnosti. Poskytuje ucelený prehľad všetkých aspektov investičného zámeru, a to najpodstatnejšie - pripraví investora na možné riziká.

• Štúdia uskutočniteľnosti - Obsah:

• Základné parametre a účel projektu
• Požiadavky na užívateľské riešenie stavby
• Objasnenie širších a užších vzťahov stavby a územia
• Ciele projektu a spôsob ich dosiahnutia
• Modely financovania a rizikové varianty
• Ekonomické zhodnotenie a cash-flow projektu
• Analýza rizík a neistôt
• (Architektonická štúdia)


Dôležitým predpokladom kvality štúdie je jasná špecifikácia východiskových podkladov, správna analýza požiadaviek investora a profesionálne komplexné spracovanie.

Cena a presný rozsah štúdie uskutočniteľnosti sa stanovuje po dohode s investorom. V prípade záujmu nás kontaktujte pre podrobnejšie informácie.